Fossneskoret

Åpen ligger graven

Fossneskoret er tilknyttet Bibelskolen på Fossnes og synger a cappella eller med enkelt akkompagnement. Medlemmene består av det aktuelle årets bibelskoleelever og en fast kjerne av andre rundt Fossnes. Vi ønsket å spille inn en CD med noen av de mange gode sangene hvor påskebudskapet er i sentrum.

Det er et gledesbudskap om hvordan Jesus, Guds Sønn, var villig å ta på seg din og min synd og ofre seg selv og dø for vår skyld, for at vi ikke skulle gå fortapt. Han ble vår Stedfortreder og tok vår plass i dommen og døden. Han ble ikke i graven, men sto opp fra de døde den tredje dag, siden han i seg selv var uten synd. Vi som ved troen har fått del i hans plassbytte er rettferdiggjort, har fått et nytt liv i kraft av hans oppstandelse, og skal få stå opp på den siste dag til et evig liv. Han har gått foran og banet veien for oss til himmelen.

Åpen ligger graven! Med ønske og bønn om en velsignet lytting til påskens store gledesbudskap.

Cover Cover

Bestillingsinformasjon

Pris: 180,- /stk. Ved kjøp av 3 eller flere, er prisen 150,- /stk.

Porto kommer i tilegg basert på antall CDer som bestilles, fra 30,-

Faktura blir lagt ved bestillingen og betales i etterkant via konto eller VIPPS:

Konto: 3000 22 26193

VIPPS: 15095

Spørsmål angående bestillingen sendes til fossnes.kontor@gmail.com

Bestillingen kan enten sendes via post eller hentes på Bibelskolen på Fossnes.